Salgsbetingelser

Versjon 1.1

Generelt
Disse alminnelige salgsbetingelsene får anvendelse på alt salg fra Yaha AS, så lenge ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene før vareleveransen finner sted.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftelighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, SMS, brev, telefaks e.l.

Definisjon kjøper
Med kjøper menes i dette dokumentet den person eller instans som bestiller varen fra Yaha AS

Priser
Alle priser er oppgitt i norske kroner og inklusive merverdiavgift så lenge ikke annet et valgt av kjøper

Mangler i leveransen
Dersom leveransen ikke inneholder alle varene kunden har bestilt, eller kunden har fått levert feil varer, ber vi kunden ta kontakt med Yaha AS snarest mulig så vil vi rette opp i feilen dersom dette skyldes forhold som kunden ikke er skyld i.

Mangler eller feil ved produktet
Oppdages det eventuelle feil eller mangler ved et produkt som ikke skyldes kunden eller forhold på kundens side, kan kunden velge å få rettet manglene, kreve prisavslag eller vederlagsfritt returnere varen til Yaha AS. Vi ser helst at eventuelle mangler rapporteres så fort de oppdages, maksimalt innen 1 måned etter kunden oppdaget mangelen. Siste frist for reklamasjon er 2 år etter mottak av varen (5 år dersom produktet ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre enn 2 år).

Der Yaha AS gir spesielle instruksjoner på hvordan mangelen/reklamasjonen skal behandles for å finne løsning på problemet, må disse instruksjonene følges.

Regler for retur av defekt vare/vare med mangler
Defekt vare må returneres snarest etter mottak, senest innen 1 måned. Siste frist for reklamasjon er 2 år etter mottak av varen (5 år dersom produktet ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre enn 2 år)
Skjema for retur må fylles ut. Dette finner du her: Returskjema
Yaha AS behandler normalt returforespørselen innen 2 virkedager.
Når du får returen godkjent vil du få et returnummer som du påfører/merker varen med før du sender den til Yaha AS.
Varene må tilbakeleveres i den stand de ble mottatt med orginal embalasje og alt av manualer osv. Varen må pakkes forsvarlig inn og sendes som vanlig pakkepost. NB! Oppkravsforsendelser til oss vil ikke bli hentet ut.

Angrefrist
Etter angrerettloven har kunden (ved forbrukerkjøp) 14 dagers angrerett, uansett grunn, fra varen er mottatt. For å benytte seg av angreretten må kunden gi Yaha AS beskjed om dette skriftlig før fristens utløp.
Dersom varen ikke kan returnes i tilnærmet lik stand stand som ved mottak, kan ikke kunden regne med å få tilbakebetalt hele beløpet, men fratrukket et beløp som tilsvarer verdiforringelsen av varen.
Varen må pakkes forsvarlig inn i orginal embalasje og sendes som vanlig pakkepost. NB! Oppkravsforsendelser til oss vil ikke bli hentet ut.

Leveringstid
Varer på lager sendes samme eller påfølgende dag. I tillegg kommer befraktningstid (normalt 1-4 dager innen Norge). Dersom varen ikke er på lager blir leveringstid angitt dersom denne informasjonen er tilgjendelig fra våre leverandører.
Faktisk leveringstid avhenger av våre leverandørers leveringsdyktighet. Oppgitte leveringstider er ikke forpliktende såfremt ikke annet er avtalt med kunde.

Ordrens gyldighet
En ordre er gyldig når ordrebekreftelsen er mottatt. Ordrebekreftelsen sendes pr. e-post etter at vi har godkjent ordren. Ved ordrebekreftelse er det gitt at kjøperen godtar å følge Yaha AS sine salgsbetingelser. En ordre/bestilling er gyldig inntil varen er levert, varen er avbestilt eller Yaha AS skriftlig pr. e-mail kansellerer ordren.

Befraktning
Varer til privatpersoner sendes som postoppkrav, "hjem på dør" eller vanlig pakkepost avhengig av betalingsmåte og såframt pakkens beskaffenhet tillater det.
For firmaer som har kreditt vil vi velge rimeligste befraktningsmåte. Kjøperen kan også spesifisere ønsket befraktningsmetode, og eventuelt merkostnader ved dette må dekkes av kjøperen.
Alle påløpne kostnader i forbindelsen med frakt betales av kjøper.

Risikoovergang
Hvis ikke annet er særskilt avtalt på forhånd, går risikoen for skade på varen over på kjøperen i det øyeblikk varen blir overlevert til denne.

Betaling/kreditt
Ved kredittsalg gis det 14 dager kredittid. Det påløper NOK 30.- eks. mva i fakturagebyr. Det sendes kun ut 1 purring for kredittsalg før kravet sendes til inkasso. Morarenter og purregebyr beregnes til enhver tid til maksimum av gjeldende regler for dette. (Per 1.9.2006: 12% p.a.).

Salgspant
Yaha AS har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for utestående krav, med tillegg av renter og omkostninger, jmf. pantelovens §3-14 flg. Varer solgt på kreditt med salgspant kan ikke videreselges før varene i sin helhet er betalt, med mindre annet er avtalt skriftlig før varene overleveres.

Retur for privatpersoner:
Yaha AS følger angrefristloven for returer med rett til pengene tilbake. Varen må returneres til Yaha AS innen 14 dager fra mottak. For returer hvor varen ikke er i vesentlig samme stand som ved mottak, gis det ingen returrett med mindre dette er uttrykkelig avtalt skriftlig med Yaha AS på forhånd. I slike tilfeller kan man ikke regne med å få tilbakebetalt hele beløpet, men fratrukket et beløp som tilsvarer verdiforringelsen av varen.

Kan kjøper ikke levere tingen tilbake i vesentlig samme stand og mengde som han mottok den, kan han bare fragå avtalen dersom det ikke skyldes mangel på tilbørlig omsorg fra hans side at tingen er gått til grunne eller er forringet.

Det er ingen returrett på programvare hvor forsegling er brutt. Ved korrekt gjennomført retur (iht. angrefrist) tilbakebetales varens fulle pris og utlagte fraktkostnader til kjøper.

Retur for firmaer, offentlig institusjoner og næringsdrivende:
Ingen returer godtas uten at dette er avtalt skriftlig på forhånd. Vi forsøker likevel å være fleksible med å ta varer i retur og ordne en løsning som er akseptabel for begge parter.

Uavhentede leveranser
Ved uavhentede leveranser/pakker vil kjøperen bli ilagt et gebyr for å dekke våre frakt, pakke og behandlingskostnader med forsendelsen:
Gjeldende satser for dette er pt 01.12.2006 som følger:
Uavhentede forsendelser/pakker med en verdi under NOK 3000 eks mva vil bli ilagt et gebyr på NOK 300 eks mva.
Uavhentede forsendelser/pakker med en verdi over NOK 3000 eks mva vil bli ilagt et gebyr på NOK 500 eks mva.

Garanti
Garanti på alle produktene følger produsentens garanti. Mer informasjon om hvilke garantibestemmelser som gjelder finner du under produktinformasjon på det enkelte produkt, produsentens hjemmeside.

Produsenten garanterer for produktets funksjonsdyktighet i garantitiden. Garantien dekker normalt ikke feil som skyldes uforsvarlig eller utilsiktet bruk, ytre skader eller mangelfullt vedlikehold. Garantien innbefatter normalt ikke deler til produkter hvis normale levetid er kortere enn den oppgitte garantitiden. Garantien dekker kun selve produktet, ikke eventuelle tilleggsprodukter eller informasjon som kjøperen har tilført produktet. Tap av data ved f. eks. hardiskkrasj dekkes ikke av garantien.


Reklamasjon:
Dersom det foreligger en mangel ved varen som ikke skyldes kunden eller forhold på kundens side, kan kunden velge mellom retting og omlevering eller prisavslag m.m. Retting og omlevering skal skje uten kostnad og uten vesentlig ulempe for kunden innen rimelig tid og uten risiko for at kunden ikke får dekket sine utlegg av Yaha AS.

Ved feil/mangel på et produkt fra oss som er benyttet i/til annen enhet er det viktig at dette meldes til Yaha AS og ikke tredjepart. Yaha AS vil ikke dekke kostnader ved at kunde benytter serviceverksted eller annen instans til å feilsøke/feilrette grunnet produkter vi har levert uten at dette på forhånd er avtalt med oss.

Frist for reklamasjon er 1 måned etter at kunden oppdaget mangelen, siste frist er 2 år etter mottak av varen (5 år dersom produktet ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre enn 2 år).

Viser det seg at det ikke foreligger en mangel ved varen vil Yaha AS ta NOK 300 eks mva i gebyr for å dekke frakt og utgifter ved testing av varen.

Brudd på salgsbetingelser
En avtale om et salg anses som brutt dersom kjøper velger å ikke holde seg til de salgbetingelsene som det ble avtalt ved inngåelse av ordren. Dette bruddet fritar også Yaha AS til å ikke nødvendigvis følge standard salgsbetingelser. Utgifter som påløper Yaha AS på grunn av brudd på salgsbetingelsene skal betales av kjøper.
Alle priser ink. mva. Frakt er ikke inkludert. Se frakteksempler i handlekurven.
Bytte til eks. mva

Copyright 2007-2021 - Yaha AS - All rights reserved